Aktualności
2019-07-05

Zabierz Viviamo i Wiener na wakacje i wygraj weekend we dwoje

„Zabierz Viviamo i Wiener na wakacje i wygraj weekend we dwoje”

Czas trwania promocji: 05.07.2019 - 06.10.2019

Założenia promocji:

1.     Każda osoba, która w okresie wakacyjnym dokona zakupu polisy Wiener w jednym z biur Viviamo Ubezpieczamy w całej Polsce otrzyma upominek.

 

2.     Zabierz ze sobą upominek na wakacje, zrób sobie wakacyjne zdjęcie z gadżetem i wyślij je do Nas na adres: marketing@viviamo.pl

 

 

3.     Zdjęcie powinno być opatrzone danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy jak również niezbędnymi zgodami na przetwarzanie, załączonymi poniżej.

 

4.     Osoby zgłaszające swoje zdjęcie do akcji „Zabierz Viviamo i Wiener na wakacje” muszą polubić stronę Viviamo i udostępnić post promocyjny na swojej tablicy.

Niedopuszczalne jest kupowanie polubień na stronach FB, w celu zdobycia wygranej.

Pracownicy Viviamo Ubezpieczamy nie mogą brać udziału w promocji

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do jej zamknięcia, jeśli efekty promocji nie spełnią oczekiwań.

5.     W lipcu przekażemy jedną nagrodę, w sierpniu dwie nagrody, a we wrześniu 3 nagrody. Opublikujemy post z otrzymanymi zdjęciami przesłanymi w minionym tygodniuspełniającymi wymogi formalne (j. w.)

 

6.     Autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień w danym tygodniu wygrywa Voucher o wysokości 800 zł do wykorzystania na portalu Travelist.pl.

Zdjęcia do postów wysyłamy w tygodniach do: 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09

Terminy ogłoszenia wyników: 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10

Zgody wymagane do uczestnictwa w promocji:

1.      Zgoda:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze LGK Lubuska Grupa Kapitałowa i VIVIAMO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. podanych w niniejszym zgłoszeniu w związku z udziałem w konkursie „Zabierz Viviamo i Wiener na wakacje i wygraj weekend we dwoje”.

Wyrażam także zgodę na nieodpłatną publikację mojego zdjęcia na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 

-Administratorem Państwa danych osobowych jest LGK Lubuska Grupa Kapitałowa i VIVIAMO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Żeromskiego 13A, centrala@lgk.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl, serwis@lgk.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe podane w zgłoszeniu (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie określonym w zgłoszeniu tj. udziale w konkursie „Zabierz Viviamo i Wiener na wakacje i wygraj weekend we dwoje”

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania poprawiania, sprostowania; 


Samochód

Samochód

Życie

Życie

Podróże

Podróż

Dom i mieszkanie

Dom i mieszkanie

Zdrowie

Zdrowie

Biznes

Biznes

Role

Rolne