Ubezpieczenia

Zdrowie

Na co dzień nie myślmy o chorobie czy pobycie w szpitalu. Warto zapewnić sobie komfort i zabezpieczyć środki finansowe, które w przypadku choroby można przeznaczyć na podwyższenie standardu opieki medycznej, szybki dostęp do specjalistów w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na fachową rehabilitację w domu, czy też pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w sanatoriach. W ofercie posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dla Klientów Indywidualnych oraz zdrowotne ubezpieczenia firmowe.

W ofercie VIVIAMO znajdują się ubezpieczenie zdrowotne oraz medyczne, które są skierowane do osób zdecydowanych dbać o zdrowie swoje i najbliższej rodziny bez konieczności oczekiwania przez wiele miesięcy na leczenie finansowane przez system publiczny.

Pomoc na raka

Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.

Dlaczego warto?

Zakres ubezpieczenia został tak skonstruowany, żeby zapewnić Ci pomoc na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej. Ubezpieczenie Pomoc na Raka gwarantuje:

Wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia:

  • po rozpoznaniu nowotworu,
  • w przypadku operacji,
  • w przypadku chemioterapii/ radioterapii.

Zapytaj w naszych biurach sprzedaży o najlepszy wariant dla Ciebie!

Jestem zainteresowany ubezpieczeniem